Kierowanie ruchem drogowym i miejskim

Pracownicy naszej firmy posiadają uprawnienia do kierowania ruchem oraz niezbędne środki techniczne w postaci łączności, sygnalizacji świetlnych.
Firma zaopatrzona jest w sprzęt niezbędny do wykonywania powyzszych czynności na drodze takich jak tarcze (lizaki), a także specjalne ubranie robocze (kamizelki odblaskowe z napisem "kierowanie ruchem").