Bitumiczne

Brukarskie


W zakresie usług brukarskich oferujemy Państwu:

- układanie kostki brukowej, granitowej, betonowej,
- wykonanie podbudowy i stabilizacji podłoża pod kostkę brukową
- wykonanie nawierzchni podjazdów i dróg dojazdowych do posesji
- budowę ścieżek rowerowych, chodników, parkingów itp.
- ustawianie krawężników, obrzeży, palisad.